Juridische kennisgeving

Dit is een algemene juridische kennisgeving met betrekking tot de website van Schols Cleaning Supplys. Op deze website/shop vind u online informatie van Schols Cleaning Supplys, maar ook vind u ook diverse producten. Door de toegang tot of het gebruik van deze website/shop stemt u ermee in juridisch gebonden te zijn en voldoende aan de hierna genoemde voorwaarden in deze juridische kennisgeving.

Auteursrecht, handelsmerken en gebruiksvoorwaarden

De inhoud van deze website (de “Inhoud”), inclusief maar niet beperkt tot tekst, beeldmateriaal, handelsmerken, merken, logo’s en software worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Het eigendom van de Inhoud wordt niet overgedragen op u of andere gebruikers van deze website, maar blijft berusten bij Schols Cleaning Supplys of een derde partij die eigenaar is van de materialen die op deze website vermeld worden.

Schols Cleaning Supplys is eigenaar van de namen die worden gebruikt voor de activiteiten van het bedrijf en de producten en diensten van het bedrijf die op deze site worden genoemd. Deze namen worden beschermd door wetgeving inzake intellectueel eigendomsrecht. Alle handelsmerken zijn het eigendom van hun respectieve eigenaars.

U bent gemachtigd om de Inhoud te bekijken, per e-mail te verzenden, te downloaden en af te drukken, maar uitsluitend voor persoonlijk en niet-commercieel gebruik. Ongeoorloofd gebruik van de Inhoud kan tot gevolg hebben dat wetgeving inzake auteursrecht of merkenrecht of overige wetgeving wordt overtreden. Bij het e-mailen, downloaden of afdrukken van de Inhoud dient u ook alle informatie met betrekking tot auteursrechten en andere juridische kennisgeving die in de Inhoud worden vermeld te vermelden, waaronder alle auteursrechtinformatie onder aan de pagina.

Zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Schols Cleaning Supplys mag deze Inhoud niet worden gekopieerd, getranscribeerd, opgeslagen in een opslagsysteem, vertaald in een andere (programmeer) taal, verzonden in enige vorm of op enige manier (elektronisch, mechanisch, fotografisch of anderszins), verkocht of gedistribueerd. U mag de Inhoud niet verkopen of aanpassen of deze reproduceren, weergeven, in een openbare voorstelling verwerken, distribueren of op andere wijze gebruiken voor openbare of commerciële toepassingen. Het is niet toegestaan deze website of de inhoud ervan te “framen” en u stemt ermee in geen onderdelen van deze website naar een server te kopiëren. Verder stemt u ermee in op geen enkele wijze namen, logo’s of handelsmerken van Schols Cleaning Supplys te gebruiken zonder voorafgaande schriftelijke goedkeuring van Schols Cleaning Supplys.

Het gebruik van de Inhoud op andere websites of in andere computernetwerken is expliciet verboden. Het is echter wel toegestaan HTML-hyperlinks naar deze website op uw website te plaatsen, overeenkomstig deze gebruiksvoorwaarden. U krijgt hierbij een niet-exclusief, niet-overdraagbaar en intrekbaar recht om met een link naar deze website te verwijzen. U stemt ermee in om links naar deze websites niet zodanig te presenteren dat deze geassocieerd worden met reclame of een goedkeuring lijken te impliceren voor een organisatie, product of dienst. U stemt ermee in geen links naar deze website te plaatsen op websites die een redelijk persoon als obsceen, lasterlijk, intimiderend, beledigend of kwaadwillend zou bestempelen. Schols Cleaning Supplys behoudt zich het recht voor deze licentie in het algemeen, of uw recht op het gebruik van specifieke links, te allen tijde in te trekken. Indien Schols Cleaning Supplys deze licentie intrekt, stemt u ermee in om al uw links naar deze website direct te verwijderen en uit te schakelen.

Als u de Inhoud gebruikt op een wijze die niet uitdrukkelijk is toegestaan door deze gebruiksvoorwaarden, kan het zijn dat u de wetgeving op het gebied van auteursrecht, merkenrecht of overige wetgeving overtreedt. Als dit het geval is, trekt Schols Cleaning Supplys uw toestemming voor het gebruik van deze website automatisch in, en is Schols Cleaning Supplys gerechtigd u te verzoeken kopieën van (delen van) de Inhoud direct te vernietigen. Alle rechten die niet expliciet door deze gebruiksvoorwaarden worden verleend, zijn voorbehouden.

Disclaimer

Schols Cleaning Supplys aanvaard geen aansprakelijkheid voor de resultaten die verkregen worden door het gebruik of de afhankelijkheid van deze website/shop of de afgebeelde of verspreide inhoud van deze website. Het gebruik van deze website/shop is dan ook geheel op eigen risico.

Deze website/shop en de inhoud en de services van deze website worden door De Kaaserij “is” geleverd, zonder garanties van welke aard dan ook, expliciet, impliciet of statutair. De Kaaserij geeft, voor zover dat wettelijk is toegestaan, uitdrukkelijk geen enkele garantie van welke aard dan ook, expliciet of impliciet, statutair of anderzins, inclusief maar niet beperkt tot garanties van titel, verkoopbaarheid, niet-schending van de rechten van derden of de geschiktheid voor een bepaald doel. De Kaaserij biedt geen enkele garantie met betrekking tot de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid, volledigheid, continuïteit of tijdigheid van de inhoud, services, software, tekst, afbeeldingen, links of communicatie die op of via het gebruik van deze site worden geboden. U bent zelf verantwoordelijk voor het treffen van voorzorgsmaatregelen om de door u verkregen inhoud van deze site te beschermen tegen computervirussen of andere computercode van destructieve aard.

Noch De Kaaserij noch aan De Kaaserij gelieerde personen of bedrijven kunnen aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit uw gebruik of verhindering van het gebruik van deze website, of de inhoud, services of materialen die op of door deze website worden geboden (“deze bescherming”). Deze bescherming dekt ook claims gebaseerd op garantie, contract, onrechtmatige daad, strikte aansprakelijkheid en elke andere juridische theorie, ongeacht het feit of De Kaaserij gewezen is op de mogelijkheid van dergelijke schades. De bescherming is van toepassing op alle verliezen, met inbegrip van, maar niet beperkt tot, directe, indirecte, speciale, incidentele, gevolg-, bijzondere en strafschade; schade die voortvloeit uit lichamelijk letsel of dood door schuld; winstderving; en schade ten gevolge van gegevensverlies of bedrijfsonderbrekingen.

Links naar andere websites; reclame

Deze site kan links naar websites van derden bevatten. Deze links worden aangeboden als service en impliceren niet dat De Kaaserij de inhoud van of verstrekt door deze website van derden onderschrijft. Deze site is niet verantwoordelijk voor de inhoud van deze websites van derden; wij bekijken, controleren of beheren de materialen van websites van derden niet; wij geven geen verklaringen betreffende inhoud, nauwkeurigheid of legitimiteit van de materialen op websites van derden.

Als u besluit om via deze site gelinkte websites van derden te bezoeken, doet u dat op uw eigen risico. Op uw gebruik van websites van derden zijn de respectieve Gebruiksvoorwaarden van deze websites van derden van toepassing, inclusief het Privacybeleid van deze websites.

Indien deze site ervoor kiest advertenties van derden te tonen, kunnen deze advertenties links naar andere websites bevatten. Tenzij uitdrukkelijk aangegeven, geeft deze site geen goedkeuring voor producten of verklaringen betreffende de nauwkeurigheid, legitimiteit van materialen in of gelinkt aan advertenties op deze site.

0
    0
    Jouw winkelmandje
    Jouw melkbus is (nog) leegTerug naar de winkel